ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: ЗАГАЛЬНА АСТРОНОМІЯ

1. Андрієвський С.М., Кузьменков С.Г., Захожай В.А., Климишин І.А. Загальна астрономія. Харків: ПромАрт, 2019. 524 с. ISBN 978-617-7634-37-8
Файл: Andrievskyi_et_al_Zahalna_Asronomija_2019.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/23748
PDF-версія

2. Захожай В.А., Захожай О.В. Основи елементарної астрономії: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2021. 232 с.
Файл: АСТРОНОМІЯ_Захожай_2021.pdf
Джерело: http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/16180
PDF-версія

3. Панько О.О., Сергієнко О. Г. Загальна астрономія. Навчальний посібник. Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2020. 128 с. ISBN 978-617-689-390-5
Файл: Panko_Serhienko_Zag_Astronomy_2020.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/32243/1/Panko_Serhienko_Zag_Astronomy_2020.pdf
PDF-версія

4. Астрономія : навчальний посібник / І. А. Климишин, Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова. — Одеса : Астропринт, 2012. — 352 с.
Файл: Klymyshyn_Astronomy_2012.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21034
PDF-версія

5. Курс загальної астрономії: підручник для студ. вузів / С. М. Андрієвський, І. А. Климишин; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Одеса : Астропринт, 2010. – 475 с.
Файл: Andrievskyi_Klymyshyn_2010.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/20847
PDF-версія

6. Андрієвський С.М., Климишин І.А. Курс загальної астрономії. Навчальний посібник. Одеса: Астропринт, 2007. 476 с.
Файл: Andrievskyi_Klymyshyn_2007.pdf
Джерело: 1. PDF-версія
2. PDF-версія

7. Климишин І.А. Астрономія. Практикум. Львів: Світ, 1996. 248 с. ISBN 5-7773-0265-3
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело:ВІДСУТНЄ

8. Astronomy by OpenStax. Andrew Fraknoi; Foothill College; David Morrison; NASA Ames Research Center; Sidney C. Wolff; National Optical Astronomy Observatory.
Файл:Astronomy-2e-WEB_6qnoaIc.pdf
Джерело: https://openstax.org/details/books/astronomy: Open source