ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: АСТРОМЕТРІЯ і НЕБЕСНА МЕХАНІКА

1. Александров Ю.В. Небесна механіка. Підручник для студентів астрономічних спеціальностей. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2003. 252 с.
Файл: Aleksandrov_Nebesna_Mechanica.pdf
Джерело: 1. PDF-версія (завантажити)
2. PDF-версія (відкрити)

2. Bannikova Elena, Capaccioli Massimo. Foundations of Celestial Mechanics. Textbook. Springer, 2022. 392 pp. ISSN 1868- 4513 ISSN 1868-4521 (electronic) ISBN 978-3-031- 04575-2 ISBN 978-3-031-04576-9
Файл: BannikovaFoundationsOfCelestialMechanics.pdf
Джерело: https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/pdf-viewer?5dc7242c4fc0ffa6c3e8bc05e4c724c7abc814861229b7cf14be37456b2335c0b2f

3. Дума Д.П. Загальна астрометрія. Навчальний посібник. Київ: Наукова думка, 2007. 600 с. ISBN: 978-966-00-0625-6
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

4. Заблоцький Ф.Д., Савчук С.Г., Лук’янченко Ю.О., Джуман Б.Б., Паляниця Б.Б. Сферична астрономія. Навчальний посібник для студентів спеціальностей “Науки про Землю” та “Геодезія та землеустрій”. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 152 с. ISBN: 978-966-941-353-6
Файл: ДЛЯ ВСІЄЇ КНИГИ ВІДСУТНІЙ
Джерело: https://vlp.com.ua/node/19603

5. Чолій В.Я. Визначення орбіт. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. 104 с. ISBN 978-966-4390-32-0
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

6. Чолій В. Вступ до небесної механіки. Посібник для студентів. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2018. 244 с. ISBN 978-617-7503-15-5.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ