ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: КОСМОЛОГІЯ

1. Новосядлий Б. С. Структура й еволюція Всесвіту. Навчальний посібник. Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 159с.
Файл: Novos_SEV_2019.pdf
Джерело: https://astro.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/10/sev.pdf
PDF-версія

2. Александров Ю.В. Основи релятивістської космології. Підручник. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2004. 133 с.
Файл: Aleksandrov_Cosmol_2001.pdf
Джерело: http://dspace.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/60/1/cosmol.pdf
PDF-версія

3. Климишин І.А. Основи космології. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. — 164 с.
Файл: klimishin_ia_osnovi_kosmologiyi.pdf
Джерело: PDF-версія

4. І.А. Климишин Фрагменти космології. Видання друге, доповнене, Івано-Франківськ, Видавець Третяк І.Я., 2012. - 124с.
Файл: читання онлайн, без можливості завантаження
Джерело:Читати

5. Novosyadlyj B., Pelykh V., Shtanov Yu., Zhuk A. Dark Energy: Observational Evidence and Theoretical Models. Vol. 1. of the three-volume monography “Dark Energy and Dark Matter in the Universe”, Ed. V.M. Shulga. Kiev: Akademperiodyka, 2013, 380 pp. ISBN: 978-966-360-240-0
Файл: Dark_Matter-1.pdf
Джерело: PDF-версія

6. Парновський С., Парновський О. Як влаштовано Всесвіт. Вступ до сучасної космології. Львів: Видавництво Старого Лева, 2018. 248 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ, СТАТУС: КОМЕРЦІЙНА!

7. Жданов В.І. Вступ до теорії відносності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. 287 с.
Файл: Zhdanov_Vstup_do_teorii_vidnosnosti.djvu
Джерело: https://chtyvo.org.ua/authors/Zhdanov_Valerii/Vstup_do_teorii_vidnosnosti/
PDF-версія

8. Weinberg S. Cosmology. Oxford University Press Inc., New York, 2008. –593 C.
Файл: Weinberg_Cosmology_2008.pdf (ПОТРЕБУЄ ДОЗВОЛУ НА ПУБЛІКУВАННЯ)
Джерело: PDF-версія