ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: ФІЗИКА ЗІР і МІЖЗОРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА

1. Андрієвський С.М., Кузьменков С.Г. Ядерна астрофізика. Навчальний посібник. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2022. 120 с.
Файл: Nuclear_astrophys_Andrievsky_Kuzmenkov_3 (05.06.2023).pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33025
PDF-версія

2. Вакарчук І.О. Теорія зоряних спектрів. Підручник. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2002. 359 с.
Файл: vakarchuk_io_teoriia_zorianikh_spektriv.pdf
Джерело: PDF-версія

3. Головатий В.В., Мелех Б.Я., Гаврилова Н.В. Фізика газових туманностей. Лабораторний практикум. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. 78 с.
Файл: Holovatyi_Melekh_Havrylova_PhGN_Lab_Praktykum_2006.pdf
Джерело: 1. PDF-версія (завантажити)
2. PDF-версія (відкрити)

4. Головатий В.В., Мелех Б.Я., Гаврилова Н.В. Фізика світіння газових туманностей. Навчальний посiбник. Рекомендовано Мiнiстерством освiти i науки, молодi та спорту України. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. 130 с.
Файл: Holovatyi_Melekh_Havrylova_Book_5_04_2013.pdf
Джерело: 1. PDF-версія (завантажити)
2. PDF-версія (відкрити)

5. Кузьменков С. Г. Зорі: астрофізичні задачі з розв'язанням. Навчальний посібник.-Київ: Освіта України, 2010. 206 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

6. Решетник В.М. Лабораторні роботи з астрофотометрії. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. Київ: ВПЦ «Київський університет”, 2012. 67 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

7. Мурніков, Б. О. Визначення густини потоку залишків спалахів наднових у радіодіапазоні : метод. вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. "Астрономія" / Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 35 с.
Файл: spalahy_radiodiapazon.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22401
PDF-версія