ПІДРУЧНИКИ З АСТРОНОМІЇ: АСТРОІНФОРМАТИКА. МЕТОДИ ОБРОБКИ АСТРОНОМІЧНИХ ДАНИХ

1. Агапітов О.В. Методи обробки даних супутникових спостережень. Навчальний посібник для студентів фізичного ф-ту. Київ: ВПВ УкрІНТЕІ, 2010, 132 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

2. Бабик Ю.В., Вовк Є.Ю. Віртуальна рентгенівська та гама-обсерваторія. Обробка даних космічних обсерваторій «Чандра» та «Фермі». Методичний посібник. Київ: ВАІТЕ, 2012. 64 с
Файл: Babyk_Vovk_2012.pdf
Джерело: PDF-версія

3. Верхоглядова О.П. Методичні рекомендації для практичних занять з курсу «Чисельне моделювання в задачах фізики космосу». РВЦ «Київський університет». Київ. 1998.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

4. Добричева Д. Василенко М. Python: бiблiотека scikit-learn для морфологiчної класифiкацiї SDSS-галактик. Методичний посібник для курсу Позагалактична астрономія. Київ: ГАО НАН України, 2022. 54с.
Файл: Python_manual_Dobrycheva_Vasylenko.pdf
Джерело:PDF-версія

5. Тугай А.В. Рентгенівська астрономія. Методи отримання зображень, кривих блиску і спектрів за супутниковими спостереженнями. Київ: ВПЦ "Київський університет", 2012. 44 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

6. Чеснок Н.Г. Обробка спектрів зір та позагалактичних об'єктів за допомогою програмного забезпечення VOSpec". Методичний посібник до курсу позагалактичної астрономії для студентів 4, 5 курсів фізичного факультету спеціальності "астрономія". Київ: ВАІТЕ. 44 с.
Файл: Chesnok_VOSpec.pdf
Джерело: PDF-версія

7. Чолій В.Я. Редукційні обчислення в астрономії. ч.1: Затемнення і покриття. Навчальний посібник для студентів фізичного факультету. К., РВЦ «Київський університет», 1998. 48 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

8. Чолій В.Я. 512 вправ з програмування: збірник вправ. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2008. 54 с.
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

9. Чолій В. Чисельні методи. Методичний посібник для студентів фізичного факультету. ВПЦ «Київський університет», 2012. 156 с. ISBN 978-966-4394-18-2
Файл: ВІДСУТНІЙ
Джерело: ВІДСУТНЄ

10. Використання способу найменших квадратів при обробці астрономічних спостережень: методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. "Астрономія" / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 12 с.
Файл: Garbuzov_snk.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21036
PDF-версія

12. Мурніков, Б. О. Обробка радіоастрономічних спостережень : метод. рек. для студ. фіз. ф-ту спец. "Астрономія" / Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Фіз. ф-т. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2018. – 19 с. : рис.
Файл: Obrobka-radioastro-sposterezhen.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/22403
PDF-версія

13.Розрахунок прецесії за допомогою таблиць : методичні вказівки для студ. фіз. ф-ту спец. "Астрономія" / Г. О. Гарбузов, Б. О. Мурніков, Т. І. Кабанова. – Одеса : Астропринт, 2011. – 20 с.
Файл: Garbuzov_prec.pdf
Джерело: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/21037
PDF-версія