НОВЕ НА САЙТІ


05.10.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений ПЛАН підготовки господарства Головної астрономічної обсерваторії НАН України до опалювального сезону 2023-2024 рр..


04.04.23:::На сайті в розділі "Адміністративні відділи" розміщений НАКАЗ від 03.04.2023 №7-ОД "Про прийняте рішення щодо наміру передачі майна в оренду".


01.02.23:::На сайті в розділі "Річні звіти" розміщені річні звіти відділів та лабораторій ГАО за 2022 рік.


01.02.19:::Якщо вам потрібна сторінка сайту, якої немає в поточному перегляді, ви можете або скористатися пошуком по сайту або переглянути сторінки архіву сайту, куди переносяться всі матеріали, що були раніше опубліковані і в яких закінчився термін публікації.


НАУКОВА СПАДЩИНА

До 140-річчя від дня народження
академіка Олександра Яковича Орлова,
засновника ГАО НАН України

Читати книгу

НЕВІДОМІ ЛИСТИ О.Я.Орлова

Photo: Alexander Krugliy 30 Aug 2015

В електронній книзі, присвяченій 140-річчю з дня народження Олександра Яковича Орлова, у розділі "З родинних мемуарів" з'явились нові матеріали: унікальні листи Олександра Яковича про відвідини ним обсерваторії на горі Піп Іван у 1939 році. Листи передані академіку НАН України А.Г. Наумовцю І.Г. Нєізвєстним, онуком О.Я. Орлова.

І.Г.Нєізвєстний - член-кореспондент РАН, співробітник Інституту фізики напівпровідників і професор Новосибірського технічного університету, відомий спеціаліст у галузі мікро- і наноелектроніки. Народився в Одесі в 1931 р., закінчів МЕІ, працював у ФІАН, після створення Сибірського відділення переїхав туди.

Читати...

ЯК «АСТРОНОМІЧНІ ЗУБРИ» ВРЯТУВАЛИ ПОЛТАВСЬКУ ГРАВІМЕТРИЧНУ ОБСЕРВАТОРІЮ В 1934–1938 рр.

Зі сторінок архівного рукопису О.Я. Орлова 1938 року

А.О.Корсунь, М.В.Лубков

У статті розкрито одну з маловідомих сторінок життя видатного вченого-астронома і геофізика, засновника наукової школи з геодинаміки, фундатора Полтавської гравіметричної обсерваторії та Головної астрономічної обсерваторії НАН України академіка Олександра Яковича Орлова. В архіві Полтавської гравіметричної обсерваторії було знайдено документ — незавершений рукопис О.Я. Орлова під назвою «Астрономічні зубри», датований 15 листопада 1938 р., який дозволяє по-новому подивитися на деякі події того часу...

Вісник НАНУ, 2020, №7

 

COORDINATES

Latitude N50 21.9
Longitude E30 30.4
Altitude 188 m above s. l.

YOUTUBE CHANNELS

Запис трансляції з ГАО НАНУ проходження Меркурія по диску Сонця 11.11.2019

Ютуб-канал
«Все про Всесвіт»

  • Vavilova I.B., Dobrycheva D.V., Khramtsov V.P., et al.Machine Learning of Galaxy Classification by their Images and Photometry. 2024,Astromical Data Analysis Software and Systems XXXI: Proc. of the Conf., held at Cape Town, South Africa, Oct. 24-28, 2021// Astronomical Society of the Pacific (ASP) Conf. Ser.,Vol.535,p.103. 2024ASPC..535..103V
  • Oliveira C. B., Krabbe A. C., Dors O. L., et al.Chemical abundances of LINER galaxies - nitrogen abundance estimations. 2024,MNRAS,Advance Access. 2024MNRAS.tmp.1166O
  • Muinonen K., Kiselev N.N., Rosenbush V.K., et al.New Polarimetric Data for the Galilean Satellites: Io and Ganymede Observations and Modeling. 2024,The Planetary Science Journal,Vol.5,is.1,p.10 (16 pp.). 2024PSJ.....5...10K
  • Maliuk A.A., Krushevska V., Shugarov S.Yu., et al.Photometric study of the Delta Scuti variable 2MASS J13122513+ 5443409 in UMa. 2024,Contrib. Astron. Obs. Skalnaté Pleso,V.54,No.2,p.198-204. 2024CoSka..54b.198M
  • Ishchenko M.V., Berczik P., Sobolenko M.,Milky Way globular clusters on cosmological timescales. IV. Guests in the outer Solar System. 2024,A&A,Vol.683,p.A146 (11 pp.). 2024A&A...683A.146I
  • Khoda O.,Propagation of the IGb14 Reference Frame on the Territory of Ukraine Based on Results of the Analysis of GNSS Observations for GPS Weeks 2106- 2237. 2024,Kinematics Phys. Celest. Bodies,Vol.40,is.1,p.47-53. 2024KPCB...40...47K

 

 

ПОСИЛАННЯ


::: ADS Bibliographic Codes:" Journal Abbreviations

::: ADS Tagged Format for :" Bibliographic Data Transfer

::: Англомовне видання "Кінематики і фізики небесних тіл" на сайті видавництва ALLERTON PRESS


Login Form

Астропортал

Астрономічна наука в Україні і світі, останні події в космонавтиці, найновіші космічні місії, історія астрономії та ще багато цікавого на сторінках "Українського Астрономічного Порталу"

Random photo

veles_moon_colored.jpg

Статут ГАО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Президії НАН України
від 15.12.2016 №877

Перший віце-президент
Національної академії наук України
А.Г.Наумовець

СТАТУТ
Головної астрономічної обсерваторії
Національної академії наук України

(нова редакція)

Ідентифікаційний код: 05417360


КИІВ-2016


1. Загальні положення

1.1. Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України (далі - Обсерваторія) є державною бюджетною науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні НАН України та входить до складу Відділення фізики і астрономії НАН України.

Обсерваторія створена згідно з постановою Президії Академії наук УРСР від 21 липня 1944 р. (протокол № 11) на виконання постанови Ради Народних Комісарів УРСР від 17 липня 1944 р. №810.

Обсерваторія є правонаступницею Головної астрономічної обсерваторії Академії наук УРСР та Головної астрономічної обсерваторії Академії наук України.

1.2. Обсерваторія діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України і цього статуту.

Статут і зміни до нього розробляє дирекція Обсерваторії і після обговорення у колективі наукових працівників розглядає вчена рада Обсерваторії.

Статут і зміни до нього затверджуються Президією НАН України.

1.3. Обсерваторія є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші потрібні печатки та штампи, рахунки в національній та іноземній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно зі законодавством України.

Обсерваторія має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

1.4.  Обсерваторія має статус неприбуткової організації.

1.5. Обсерваторія створена та діє з метою проведення наукових і науково-технічних досліджень та розробок, спрямованих на здобуття й використання нових знань у галузі астрономії та астрофізики й у суміжних галузях науки, доведення наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Для Обсерваторії наукова та науково-технічна діяльність є основною.

1.6. Обсерваторія підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.7.  Обсерваторія не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову й науково-організаційну діяльність перед Відділенням фізики і астрономії НАН України або Президією НАН України в разі потреби.

1.8. Повне найменування Обсерваторії:

       українською мовою - Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України;
       англійською мовою - Main Astronomical Observatory of National Academy of Sciences of Ukraine.

Скорочене найменування Обсерваторії:

        українською мовою - ГАО НАН України;
        англійською мовою - MAO NAS of Ukraine.

Місцезнаходження Обсерваторії:  03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, буд. 27.


2. Основні завдання Обсерваторії

2.1. Основними завданнями Обсерваторії є:

2.1.1. Проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень відповідно до таких основних напрямів:  позиційна астрономія, гео- та планетодинаміка; фізика Сонця та Сонячної системи; фізика зір, галактик і міжзоряного середовища; астрономічне та космічне приладобудування з метою здобуття нових наукових знань та використання їх для практичних цілей.

2.1.2. Проведення науково-технічних (експериментальних) розробок, що базуються на наукових знаннях, отриманих у результаті наукових досліджень чи практичного досвіду, з метою доведення таких знань до стадії практичного використання.

2.1.3. Проведення астрономічних спостережень.

2.1.4. Надання науково-технічних послуг.

2.1.5. Проведення наукової і науково-технічної експертизи.

2.1.6. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через магістратуру, аспірантуру, докторантуру.

2.1.7. Забезпечення високої якості наукових досліджень і науково- технічних (експериментальних) розробок, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, забезпечення розвитку робіт з астроінформатики, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.1.8. Збереження і розвиток наукової інфраструктури, у т.ч. комплексів для астрономічних спостережень.

2.1.9. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності та наукова популяризація астрономічних знань.

2.2. Обсерваторія відповідно до основних завдань:

2.2.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності Обсерваторії і подає їх на затвердження Президії НАН України. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів НАН України, Президії НАН України та Відділення фізики і астрономії НАН України.

2.2.2. Організує та проводить науково-дослідні, дослідно- конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.

2.2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за профілем Обсерваторії і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

2.2.4. Розробляє прогнози та проводить наукову експертизу з відповідних напрямів науки і техніки.

2.2.5. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову та науково-технічну експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

2.2.6. Бере участь у конкурсах наукових проектів, науково- технічних розробок і конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.

2.2.7. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

2.2.8. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань. Обсерваторія є видавцем наукового журналу «Кинематика и физика небесных тел» і науково-популярного щорічника «Астрономічний календар», співзасновником наукового журналу «Advances in Astronomy and Space Physics» і науково-популярного журналу «Світогляд»; на базі Обсерваторії функціонує редакція наукового журналу «Космічна наука і технологія».

2.2.9. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності Обсерваторії, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті Обсерваторії та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

2.2.10. Провадить популяризацію (екскурсії, лекції, семінари тощо) астрономічних знань.

2.2.11. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників, атестує працівників Обсерваторії.

2.2.12. Утворює у порядку, встановленому чинним законодавством України, спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями відповідно до основних наукових напрямів діяльності Обсерваторії.

Обсерваторія приймає остаточне рішення щодо присудження наукових ступенів акредитованими спеціалізованими вченими радами.

2.2.13. Засновує в порядку, встановленому законодавством, вищі навчальні заклади для підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями, в тому числі магістра та доктора філософії.

2.2.14. Провадить освітню діяльність у сфері вищої освіти, надає освітні послуги шляхом підготовки фахівців за різними кваліфікаційними рівнями відповідно до Закону України «Про вищу освіту», в тому числі через магістратуру, аспірантуру та докторантуру, вживає заходів щодо підвищення кваліфікації наукових працівників, сприяє розвитку наукової складової у сфері освіти та залученню талановитої молоді до наукової діяльності.

2.2.15. Здійснює в установленому порядку навчання за програмами післядипломної освіти з метою перепідготовки наукових працівників та спеціалістів, а також утворює спільно з університетами, іншими вищими навчальними закладами спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфікаційним рівнем магістра та (або) доктора філософії.

2.2.16. Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою або вищим навчальним закладом, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі цієї наукової установи або такого навчального закладу відповідно до освітніх програм і тематики наукових досліджень.

2.2.17. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.2.18. Укладає угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.19. Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

2.2.20. Виступає засновником і співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств тільки шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виняткові майнові права на які зберігаються за Обсерваторією.

2.2.21. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.

2.2.22. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ, та відповідно до цього статуту.

2.2.23. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.3. Обсерваторія має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на її балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.

2.4. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Обсерваторією лише після їх отримання.


3. Структура Обсерваторії

3.1. Структуру Обсерваторії розробляє дирекція, її розглядає вчена рада Обсерваторії та затверджує Відділення фізики і астрономії НАН України.

Основною структурною одиницею Обсерваторії є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової, науково- технічної або науково-організаційної діяльності. У штаті цього підрозділу посади наукових працівників становлять не менш як 50 відсотків.

У структурі Обсерваторії можуть бути відділення, відділ, лабораторія, комплекс, сектор, група, філія, дослідна станція, склотека, наукова (науково-технічна) бібліотека, науковий (науково-технічний) музей тощо.

Для вирішення окремих завдань можуть утворюватися тимчасові наукові (творчі) колективи.

Структурними підрозділами Обсерваторії є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби.

3.2. Обсерваторія може створювати філії і наукові відділення на правах структурного підрозділу Обсерваторії, конструкторські, технологічні і проектні бюро, дослідні виробництва, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження з вченою радою Обсерваторії.

3.3. З метою надання доступу до унікального обладнання для проведення наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок вітчизняними та іноземними вченими за рішенням Президії НАН України можуть утворюватися центри колективного користування науковим обладнанням у формі структурного підрозділу Обсерваторії.

3.4. З метою підтримки та розвитку фундаментальних досліджень на світовому рівні, нових перспективних міждисциплінарних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок, координації спільної діяльності та ефективного використання фінансових, матеріально- технічних та кадрових ресурсів за визначеним науковим напрямом наукова група Обсерваторії може входити до державної ключової лабораторії як об’єднання наукових груп наукових установ та університетів, інших вищих навчальних закладів, на основі договору про спільну наукову діяльність у порядку, визначеному законом.


4. Управління Обсерваторією

4.1. Управління Обсерваторією здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України та цим статутом.

4.2. Обсерваторію очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та цього статуту.

4.3. Директор Обсерваторії обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії на строк п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України.

Одна і та сама особа не може бути директором Обсерваторії більш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора Обсерваторії повинен вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менше 10 років. Президія НАН України або Відділення фізики і астрономії НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні вимоги та інші вимоги до кандидата на посаду директора Обсерваторії, що випливають зі специфіки діяльності Обсерваторії.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) Обсерваторії особа, яка:

1)  за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.5. Конкурс на заміщення посади директора Обсерваторії оголошується Президією НАН України не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Обсерваторії конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Вчена рада та колективи наукових підрозділів Обсерваторії, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора Обсерваторії. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора Обсерваторії приймаються Відділенням фізики і астрономії НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора Обсерваторії. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників Обсерваторії протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.6. Претенденти на посаду директора Обсерваторії розглядаються на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників Обсерваторії.

4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників Обсерваторії про обрання директора Обсерваторії розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії;

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.8.  Якщо жоден із претендентів на посаду директора Обсерваторії не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше ніж 2/3 фактичної чисельності штатних наукових працівників Обсерваторії.

Рішення зборів колективу наукових працівників наукової установи НАН України про обрання у другому турі директора Обсерваторії розглядаються загальними зборами Відділення фізики і астрономії НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії;

- призначити на посаду директора Обсерваторії кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.9. Директор Обсерваторії призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора Обсерваторії на строк не більше шести місяців.

4.10. Контракт з обраним директором Обсерваторії укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим статутом.

4.11. Оплата праці директора Обсерваторії визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково- дослідного інституту.

4.12. Директор Обсерваторії може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор Обсерваторії також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників Обсерваторії. Підстави для відкликання директора Обсерваторії визначаються законодавством про працю та цим статутом.

Подання про відкликання директора Обсерваторії може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників Обсерваторії не менше, ніж половиною статутного складу вченої ради Обсерваторії.

4.13. Директор Обсерваторії у межах наданих йому повноважень організує діяльність Обсерваторії.

4.14. Директор Обсерваторії відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, цим статутом, а також контрактом.

4.15. Директор Обсерваторії має право:

1) розпоряджатися майном і коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим статутом та законодавством;

2) представляти Обсерваторію в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення; видавати довіреності;

3) відкривати від імені Обсерваторії рахунки в банках і в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

4) укладати від імені Обсерваторії договори відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Обсерваторії, визначати їхні посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

6) преміювати працівників відповідно до положення Обсерваторії про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників Обсерваторії;

7)перевіряти якість роботи працівників Обсерваторії та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення й координацію наукової, науково-технічної діяльності;

8) призначати відповідну частину складу вченої ради Обсерваторії;

9) делегувати відповідно до статуту Обсерваторії частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів Обсерваторії;

10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;

11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності Обсерваторії.

4.16.  Директор Обсерваторії зобов’язаний забезпечувати:

1) провадження Обсерваторією діяльності відповідно до статутних завдань;

2) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність Обсерваторії, в тому числі впровадження результатів її наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;

3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в магістратурі, аспірантурі та докторантурі;

4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників Обсерваторії;

5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань Обсерваторією;

6) дотримання Обсерваторією ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;

7) здобуття конкурентоспроможних наукових і науково- прикладних результатів;

8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

9) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації;

10) стабільне фінансово-економічне становище Обсерваторії та ефективне використання майна, закріпленого за Обсерваторією, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

11) подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за Обсерваторією, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

12) дотримання умов цього статуту і колективного договору;

13) захист інформації відповідно до законодавства;

14) дотримання Обсерваторією вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;

15) вжиття заходів до вдосконалення управління Обсерваторією, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

16) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

17) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

18) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

19) своєчасне та у повному обсязі виконання Обсерваторією зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

20) виконання кошторису доходів і видатків Обсерваторії, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

21) ведення бухгалтерського обліку та складання й подання фінансової, бюджетної і статистичної звітності згідно з чинним законодавством;

22) вжиття у межах своїх повноважень заходів для запобігання проявам корупційних правопорушень в Обсерваторії;

23) інформування широкої громадськості про діяльність Обсерваторії.

4.16а. Директор Обсерваторії вирішує інші питання, що згідно із законодавством, цим статутом і контрактом належать до його компетенції.

4.17. Директор Обсерваторії щороку звітує перед колективом наукових працівників Обсерваторії про свою діяльність.

4.18. Вчена рада Обсерваторії (далі - вчена рада) є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Обсерваторії, який виконує консультативно-дорадчі функції.

4.19. Кількісний склад членів вченої ради Обсерваторії становить 25 осіб. Не менш ніж дві третини складу вченої ради обираються на строк повноважень директора Обсерваторії таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта призначаються наказом директора Обсерваторії.

Структура та персональний склад вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії. Часткові зміни у складі вченої ради затверджуються Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України за поданням директора Обсерваторії.

Директор Обсерваторії, його заступники з наукової роботи і вчений секретар Обсерваторії є членами вченої ради Обсерваторії за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар вченої ради Обсерваторії обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу вченої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти Національної академії наук України), які працюють в Обсерваторії. До вченої ради можуть бути обрані або запрошені та призначені наказом директора Обсерваторії провідні вчені й фахівці, які не працюють в Обсерваторії.

До складу вченої ради Обсерваторії також входять голова ради молодих учених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) Обсерваторії та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) Обсерваторії.

4.20. До виключної компетенції вченої ради Обсерваторії належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Обсерваторії та перспективних напрямів її наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури Обсерваторії;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам Обсерваторії вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про надання почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність Обсерваторії та розгляд кошторисів Обсерваторії;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад Обсерваторії, для яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

4.21. Вчена рада Обсерваторії обговорює основні наукові напрями діяльності Обсерваторії та рекомендує їх до розгляду Відділенням фізики і астрономії НАН України та затвердження Президією НАН України.

4.22. Вчена рада Обсерваторії має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов'язкова присутність двох третин складу вченої ради.

Рішення вченої ради Обсерваторії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало понад 50% присутніх членів вченої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням вченої ради) голосуванням, якщо інше не визначено статутом Обсерваторії.

4.23. Для сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих учених, забезпечення захисту їхніх прав та інтересів в Обсерваторії утворюється рада молодих учених, яка є колегіальним виборним дорадчим органом, що об’єднує молодих учених Обсерваторії та діє відповідно до положення про цю раду, яке затверджує директор Обсерваторії після погодження з вченою радою Обсерваторії.

Рада молодих учених Обсерваторії здійснює свою діяльність з метою забезпечення активної участі молодих учених Обсерваторії у проведенні наукових досліджень, а також представництва, захисту і

реалізації їхніх прав та інтересів.

Обсерваторія сприяє її діяльності та може фінансувати заходи і проекти, що їх ініціює рада молодих учених.

4.24. Усі громадяни, які беруть участь у діяльності Обсерваторії на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив Обсерваторії.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори (конференція) трудового колективу. Конференція проводиться, якщо скликання зборів ускладнене з причин багатозмінності роботи, територіальної відокремленості структурних підрозділів тощо.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу, а конференція - не менш як дві третини її делегатів.

Рішення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах (конференції).

4.25. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з Обсерваторією регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією Обсерваторії відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.26. До повноважень трудового колективу Обсерваторії належить:

- делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів- кореспондентів та іноземних членів НАН України);

- обговорення та схвалення колективного договору;

- розгляд питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників Обсерваторії та їхніх сімей;

- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

- застосування громадських стягнень;

- порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу Обсерваторії, вирішуються трудовим колективом за участю директора Обсерваторії, якщо інше не передбачено законодавством.

4.27. Усі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з Обсерваторією, утворюють колектив наукових працівників  Обсерваторії.

Збори колективу наукових працівників Обсерваторії вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників цієї наукової установи.

4.28. Збори колективу наукових працівників Обсерваторії  приймають рішення:

- про обрання директора Обсерваторії;

- про відкликання директора Обсерваторії;

- про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу Обсерваторії для участі у сесії загальних зборів Відділення фізики і астрономії НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України.

4.29. Рішення зборів колективу наукових працівників Обсерваторії приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників Обсерваторії.

4.30. Заступники директора Обсерваторії з наукової роботи і вчений секретар Обсерваторії призначаються директором Обсерваторії за погодженням з вченою радою Обсерваторії та Відділенням фізики і астрономії НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії.

Заступник директора Обсерваторії із загальних питань або з адміністративно-господарської роботи призначається директором Обсерваторії за погодженням з Відділенням фізики і астрономії НАН України та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора Обсерваторії.

4.31. Керівники відокремлених наукових підрозділів без прав юридичної особи (відділень, філій, центрів) Обсерваторії, керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) Обсерваторії обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії за погодженням з Президією НАН України на строк не більше п’яти років з правом переобрання ще на один строк.

4.32. Заступники керівників відокремлених або основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії за погодженням з Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України, а головні наукові співробітники - за погодженням з Президією НАН України.

Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) та їхні заступники з основного напряму діяльності Обсерваторії, головні та провідні конструктори (інженери, технологи тощо) наукового підрозділу, головні інженери (конструктори, технологи тощо) проекту обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором Обсерваторії.

4.33. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пункті 4.32, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з яким укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведений новий конкурс в установленому порядку.

Дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Національної академії наук України призначаються на посади наукових працівників директором Обсерваторії без конкурсу та затверджуються на посаді в порядку, встановленому в НАН України.

4.34. Керівники науково-технічних, науково-організаційних, допоміжних та інших підрозділів і служб призначаються наказом директора Обсерваторії. їхні посадові обов’язки затверджуються директором Обсерваторії. Керівники цих підрозділів і служб відповідають за всю діяльність свого підрозділу, якість і строки виконання робіт, підбір, розстановку і підготовку кадрів, дотримання трудової дисципліни, правил техніки безпеки, пожежної безпеки.

4.35. Обсерваторія може мати почесного директора та радників при дирекції.

Почесним директором Обсерваторії Президією НАН України може бути призначений провідний учений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади директора Обсерваторії, який тривалий час очолював Обсерваторію, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток Обсерваторії та під керівництвом якого Обсерваторія посіла провідне місце у відповідній галузі науки та досягла значних успіхів у реалізації результатів досліджень і підготовці наукових кадрів.

Радниками при дирекції Обсерваторії на підставі рішення Президії НАН України директором Обсерваторії можуть бути призначені дійсні члени, члени-кореспонденти НАН України за їхнім бажанням після досягнення 65-річного віку.


5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Обсерваторії

5.1. Фінансове забезпечення діяльності Обсерваторії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складаються з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та її майнового комплексу.

5.2. Фінансування основної діяльності Обсерваторії здійснюється в межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими й науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є Обсерваторія, а також надання їй грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.

5.3. Власні надходження Обсерваторії отримуються нею додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до спеціального фонду.

Власні надходження складаються з коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг Обсерваторією згідно з її основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

До складу власних надходжень Обсерваторії належать також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що вона отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження Обсерваторії спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно із законодавством.

5.4. Обсерваторія самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

5.5. Обсерваторія використовує доходи тільки для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Обсерваторії забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Обсерваторія за рішенням її вченої ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються нею згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи включаються до кошторису Обсерваторії і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних зі здійсненням і популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна та його обслуговування, капітальне будівництво і ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності Обсерваторії.

5.7. Складовими матеріально-технічної бази Обсерваторії є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу Обсерваторії, закріплюється за нею на основі права оперативного управління.

5.8. Обсерваторія має право використовувати належне їй майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово- господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей її утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно Обсерваторії не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів.

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за Обсерваторією, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів Обсерваторії здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатне передання майна, яке перебуває на балансі Обсерваторії, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такого передання є рішення Президії НАН України.

5.13. Земельна ділянка передається Обсерваторії у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.

Землекористування здійснюється Обсерваторією відповідно до земельного законодавства.

Передання в оренду Обсерваторією закріплених за нею на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.


6. Припинення діяльності Обсерваторії

6.1. Припинення діяльності Обсерваторії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАН України за поданням Бюро Відділення фізики і астрономії або одного із віце-президентів НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду.

6.2. Ліквідація Обсерваторії здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАН України, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду - комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Обсерваторію. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Обсерваторії, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

6.4. Працівникам Обсерваторії, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.5. У разі припинення діяльності Обсерваторії як юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Обсерваторії передаються за рішенням Президії НАН України одній чи кільком неприбутковим науковим установам НАН України або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. Обсерваторія вважається такою, що припинила свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію її припинення.