Згідно з наказом МОН України від 10.10.2022 р. №894 затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з присудження наукового ступеня доктора наук строком на три роки та профіль ради:
01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,
01.03.02 «Астрофізика, радіоастрономія»,
01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи».

Початок прийому дисертацій для розгляду - 17.10.2022 року.

З положенням про спецраду і правила прийому/захисту докторських і кандидатських дисертацій можна ознайомитися за адресою https://www.mao.kiev.ua/index.php/ua/info-specrady

 

Новини


2024-01-26
ГАО НАН України

26 лютого 2024 р. об 11 год. (UT+2h, київський час) відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при Головній астрономічній обсерваторії НАН України з захисту дисертацій.

Порядок денний першого засідання:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Шатохіної Світлани Вадимівни (науковий співробітник відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України)

«Позиційні та фотометричні характеристики астероїдів за редукцією спостережних даних з оцифрованих астронегативів УкрВО»,
спеціальність 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка.

Науковий керівник: чл.-кор. НАН України, доктор фіз.-мат. наук Вавилова Ірина Борисівна.

Офіційні опоненти:

Відгуки:

 1. Шульга Олександр Васильович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, директор НДІ «Миколаївська астрономічна обсерваторія» МОН України;
PDF
 1. Лук’яник Ігор Васильович, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України.
PDF 

Автореферат дисертації: PDF

Дисертація: PDF

Запис засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при ГАО НАН України з захисту кандидатської дисертації Шатохіної Світлани Вадимівни 26 лютого 2024 р.:

 

Порядок денний другого засідання:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Іванюка Олексія Михайловича (молодший науковий співробітник відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України)

«Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем»,
спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук Павленко Яків Володимирович.

Офіційні опоненти:

Відгуки:

 1. Мішеніна Тамара Василівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики зір та галактик НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України;
PDF
 1. Мелех Богдан Ярославович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри астрофізики Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України.
PDF

Автореферат дисертації: PDF

Дисертація:PDF

Запис засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при ГАО НАН України з захисту кандидатської дисертації Іванюка Олексія Михайловича 26 лютого 2024 р.:


2023-11-20
ГАО НАН України

19 грудня 2023 р. об 11 год. (UT+2h, київський час) відбулися засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при ГАО НАН України.

Порядок денний першого засідання:

1. Прийняття до захисту кандидатської дисертації Іванюка Олексія Михайловича (молодший науковий співробітник відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України) «Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем», спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія.
Науковий керівник: д.ф.-м.н. Я.В. Павленко.
Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації академік НАН України, д.ф.-м.н. О.О. Коноваленко.

 

Порядок денний другого засідання:

1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Васильківського Євгена Володимировича (науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України)

«Великомасштабний розподіл іонізованого вуглецю в Галактиці»,
спеціальність 01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія.

Науковий керівник: академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук Коноваленко Олександр Олександрович.

Офіційні опоненти:

Відгуки:

 1. Новосядлий Богдан Степанович, чл.-кор. НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка;
  PDF
 1. Решетник Володимир Миколайович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  PDF

Автореферат дисертації: PDF

Дисертація: PDF

Запис засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 при ГАО НАН України з захисту кандидатської дисертації Васильківського Євгена Володимировича 19 грудня 2023 р.:


2023-11-13
ГАО НАН України

14 листопада 2023 р. о 14 год. за Києвом відбулось засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України.

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту кандидатської дисертації Шатохіної Світлани Вадимівни,
"Позиційні та фотометричні характеристики астероїдів за редукцією спостережних даних оцифрованих астронегативів УкрВО"

(науковий співробітник відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України).
науковий керівник — член.- кор. НАН України, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.
Спеціальність 01.03.01 — астрометрія і небесна механіка
Доповідає: голова комісії з попереднього розгляду дисертації д.ф.м.н. А.В. Шульга.

2. Прийняття до розгляду та затвердження комісії для попереднього розгляду кандидатської дисертації Іванюка Олексія Михайловича
"Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем"

(мол. наук. співроб. відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України).
Науковий керівник - д.ф.-м.н. Павленко Я.В.).
Спеціальність 01.03.02 — астрофізика, радіоастрономія.


2023-10-06
ГАО НАН України

6 жовтня 2023 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо кандидатських дисертацій.

Порядок денний:

 1. Прийняття до захисту кандидатської дисертації Васильківського Євгена Володимировича (науковий співробітник відділення декаметрової радіоастрономії Радіоастрономічного інституту НАН України) "Великомасштабний розподіл іонізованого вуглецю в Галактиці", спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія.
  Науковий керівник: академік НАН України, д.ф.-м.н. О.О. Коноваленко.
  Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації чл.-кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н. Б.С. Новосядлий.

 2. Прийняття до розгляду та затвердження комісії для попереднього розгляду кандидатської дисертації Шатохіної Світлани Вадимівни (науковий співробітник відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України) "Позиційні та фотометричні характеристики астероїдів за редукцією спостережних даних оцифрованих астронегативів УкрВО", спеціальність 01.03.01 – астрометрія і небесна механіка.
  Науковий керівник: чл.- кор. НАН України, проф., д.ф.-м.н. І.Б. Вавилова.

2023-09-12
ГАО НАН України

12 вересня 2023 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо попереднього розгляду дисертації.

Порядок денний:

 1. Затвердження комісії спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду кандидатської дисертації Васильківського Євгена Володимировича (науковий співробітник відділу декаметрової астрономії Радіоастрономічного інституту НАН України) "Великомасштабний розподіл іонізованого вуглецю в Галактиці", спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія.
  Науковий керівник: академік НАН України, д.ф.-м.н. О.О. Коноваленко.

  Комісія:
  чл.-кор. НАН України, д.ф.м.н. Б.С. Новосядлий (голова),
  чл.-кор. НАН України, д.ф.м.н. Л.С. Пілюгін,
  д.ф.м.н. Я.В. Павленко.

2023-04-03
ГАО НАН України

ЗАПЛАНОВАНЕ на 3 травня 2023 року засідання спеціалізованої вченої ради ГАО НАН України, присвячене захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Елиїва Андрія Андрійовича (к.ф.-м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, ГАО НАН України)

«Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо»
(спеціальність 01.03.02 – астрофізика, радіоастрономія)

ВІДТЕРМІНОВАНЕ згідно з пп. 6 та 8 розд. III наказу МОН України від 13.12.2021 №1359. Нова дата засідання буде оголошена додатково.

Науковий консультант:

Вавилова Ірина Борисівна, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України.

Офіційні опоненти:

 1. Новосядлий Богдан Степанович, доктор фізико-математичних наук, професор, головний науковий співробітник Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка МОН України;
 1. Жданов Валерій Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України;
 1. Баннікова Олена Юріївна, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник Радіоастрономічного інституту НАН України.

Реферат дисертації: PDF

Дисертація: PDF

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації: PDF

 


2023-02-22
ГАО НАН України

23 березня 2023 р. Засідання спеціалізованої вченої ради ГАО НАН України з захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук Козак Людмили Володимирівни (к.ф.-м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка):

"Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі",
спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи

Подробиці:

Офіційні опоненти:

 1. Сумарук Юрій Петрович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України;
 1. Федоров Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України;
 1. Яковенко Юрій Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України.

Реферат дисертації: PDF

 


2023-01-07
ГАО НАН України

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01 ГАО НАН України прийняла до захисту докторські дисертації:

 1. Елиїв Андрій Андрійович
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, ГАО НАН України) "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант - член-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія
 2. Козак Людмила Володимирівна
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка) "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі".
  Спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи

 


 

2022-12-08
ГАО НАН України

8 грудня 2022 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо прийняття до захисту докторських дисертацій.

Порядок денний:

 1. Прийняття до захисту докторської дисертації Елиїва Андрія Андрійовича
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії
  та астроінформатики, ГАО НАН України) "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант - член-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія
  Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації член-кор. НАН України, д.ф.м.н. Б.С. Новосядлий
 2. Прийняття до захисту докторської дисертації Козак Людмили Володимирівни
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу,
  фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка) "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі".
  Спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи
  Доповідає: голова комісії спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України з попереднього розгляду дисертації член-кор. НАН України, д.ф.м.н. Н.Г. Щукіна

 


 

2022-10-26
ГАО НАН України

27 жовтня 2022 р. Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.208.01 ГАО НАН України щодо попереднього розгляду докторських дисертацій.

Порядок денний:

 1. Затвердження комісії спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду докторської дисертації
  Елиїв Андрій Андрійович
  (к.ф.м.н., ст. наук. співроб. відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики, ГАО НАНУ)
  "Космічні войди: структура і фізичні процеси в них та навколо"
  (науковий консультант- член-кор. НАНУ, д.ф.-м.н. Вавилова І.Б.).
  Спеціальність 01.03.02 Астрофізика, радіоастрономія

  Комісія
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Новосядлий Б.С. (голова)
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Пілюгін Л.С.
  д.ф.м.н. Берцик П.П.

 2. Затвердження комісії спеціалізованої вченої ради для попереднього розгляду докторської дисертації
  Козак Людмила Володимирівна
  (к.ф.м.н., доцент кафедри астрономії та фізики космосу, фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка)
  "Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі"
  (науковий консультант член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Черемних О.К.).
  Спеціальність 01.03.03 Геліофізика і фізика Сонячної системи

  Комісія
  член-кор. НАНУ, д.ф.м.н. Щукіна Н.Г. (голова)
  д.ф.м.н. Длугач Ж.М.
  д.ф.м.н. Федоров Ю.І.