склад СпецРади


Склад спеціалізованої вченої ради

Попередній склад спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття ступеня кандидата, доктора фізико-математичний наук за спеціальностями:

01.03.01 «Астрометрія і небесна механіка»,

01.03.02  «Астрофізика, радіоастрономія»,

01.03.03 «Геліофізика і фізика Сонячної системи»

Голова ради:

 • Вавилова Ірина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, професор, завідувачка відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України.

Заступник голови ради:

 • Костик Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, головний науковий співробітник відділу фізики Сонця ГАО НАН України.

Вчений секретар ради:

 • Кулик Ірина Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України.

Члени ради за спеціальностями:

Спеціальність 01.03.01

 • Вавилова Ірина Борисівна, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, професор, завідувачка відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України, спеціальність 01.03.02 (спеціальність у раді 01.03.01).
 • Зазуляк Петро Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри картографії та геопросторового моделювання Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка», спеціальність 01.03.01.
 • Іванова Олександра Вікторівна, доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник лабораторії фізики комет відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України, спеціальність 01.03.03 (спеціальність у раді 01.03.01).
 • Федоров Петро Миколайович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії астрометрії Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.03.01.
 • Харченко Ніна Василівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу фізики зір та галактик ГАО НАН України, спеціальність 01.03.01.
 • Яцків Ярослав Степанович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, старший науковий співробітник, директор ГАО НАН України, спеціальність 01.03.01.

Спеціальність 01.03.02

 • Берцик Петер Петерович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики зір та галактик ГАО НАН України, спеціальність 01.03.02.
 • Караченцева Валентина Юхимівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник лабораторії великомасштабної структури Всесвіту відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України, спеціальність 01.03.02.
 • Коноваленко Олександр Олександрович, доктор фізико-математичних наук, академік НАН України, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи РІ НАН України, керівник Відділення низькочастотної радіоастрономії, спеціальність 01.03.02.
 • Новосядлий Богдан Іванович, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, професор, головний науковий співробітник астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка, спеціальність 01.03.02.
 • Павленко Яків Володимирович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України, спеціальність 01.03.02.
 • Пілюгін Леонід Степанович, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, професор, завідувач лабораторії фізики галактик з активним зореутворенням відділу фізики зір та галактик ГАО НАН України, спеціальність 01.03.02.

Спеціальність 01.03.03

 • Бельська Ірина Миколаївна, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувачка відділу фізики астероїдів і комет Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.03.03.
 • Длугач Жанна Михайлівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу атмосферної оптики та приладобудування ГАО НАН України, спеціальність 01.03.03.
 • Костик Роман Іванович, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу фізики Сонця ГАО НАН України, спеціальність 01.03.03.
 • Кулик Ірина Віталіївна, кандидат фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу фізики субзоряних та планетних систем ГАО НАН України, спеціальність 01.03.03.
 • Федоров Юрій Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії космічних променів  відділу позагалактичної астрономії та астроінформатики ГАО НАН України, спеціальності 01.03.03
 • Шевченко Василь Григорович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, професор Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, спеціальність 01.03.03.
 • Щукіна Наталія Геннадіївна, доктор фізико-математичних наук, чл.-кор. НАН України, старший науковий співробітник, завідувачка відділу фізиеи Сонця ГАО НАН України, спеціальності 01.03.03