Нормативні документи


Згідно з правилами Департаменту атестації кадрів дисертації і супровідні документи на наступну сесію приймаються за два місяці до сесії для дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук і за місяць до сесії для дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.

Приймаються дисертації, написані тільки українською мовою.

Нормативно-правові документи

1 ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (Наказ Міністерства освіти і науки України від 13 грудня 2021 року № 1359) PDF
2 Витяг із Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради, 2014, № 37-38, ст.2004) PDF
3 Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ) PDF