Відділ ПАА: наукові досягнення

 

Найголовніші наукові результати за 2021 рік

Виконано верифікацію нового методу відновлення відстаней до галактик та реконструкції розподілу великомасштабних структур Місцевого Всесвіту (z < 1) із використанням вибірки ~464 тисячі галактик SDSS DR14. Найвагомішими параметрами для розробки регресійних моделей машинного навчання виявилися величини потоків випромінювання у різних смугах пропускання, логарифми кутових радіусів галактик та обернений індекс концентрації. Виявлено, що використання моделі регресії ANN із двома прихованими шарами є найефективнішим – похибка становить 0,046m (8 %), що порівняно з первинними методами отримання відстаней до галактик (Н.Г.Дяченко, А.А.Елиїв , І.Б. Вавилова, Д.В. Добричева, М.Ю. Василенко).

Процес модуляції космічних променів високих енергій за їх взаємодії з геліосферними магнітними полями проаналізовано з використанням спостережних даних космічних апаратів Voyager 1, Voyager 2, PAMELA, IMP-8, AMS та інших. На основі цих даних та розв'язку рівняння переносу космічних променів вперше показано, що рівень модуляції протонів з енергією порядку 100 ГеВ становить всього кілька процентів (Б.О. Шахов, Ю.Л. Колесник).

Досліджена можливість генерації кінетичних альвенівських хвиль пучками високошвидкісних протонів поблизу головної ударної хвилі магнітосфери Землі (П.П. Маловічко, Ю.В. Кизьюров).

Представлено результати фотометричних спостережень двох блазарів : BL Lacertae та 1ES 1426+428 у фільтрах BVRI системи Джонсона/Бесселя, які проходили протягом 2018–2020 років. Спостереження проводилися на 2-х телескопах: АЗТ-8, спостережної станції в с. Лісники Астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка (Київська область, Україна) та Цейс-600 високогірної обсерваторії «Пік Терскол» Міжнародного центру астрономічних і медико-екологічних досліджень (МЦ АМЕД) НАН України. Всього було отримано і оброблено понад 60 ночей спостережень. Для обох об’єктів зафіксовані коливання блиску у 2018-2020 рр. до 1m (однієї зоряної велини) у фільтрах BVRI системи Джонсона/Беccеля при загальній похибці ≈ 0,03m – 0,1m . Для BL Lacertae 17/18.11.2018 року також виявлено добову (IDV) змінність. Виявлена часткова кореляція змін блиску з низькою часовою роздільною здатністю (понад тиждень) між отриманими нами фотометричними оптичними спостереженнями і даними гама-телескопа Фермі у 2018-2020 роках потребує додаткового дослідження

Виконані роботи з визначення нових положень у системі каталогів Gaia (релізи DR2 і EDR3) і каталогу Tycho-2 за результатами оригінальних минулих опрацювань 591 спостереження малих планет, отриманих з телескопом ПДА в 1952-1986 рр.. Результати порівнянь різниць О-С вказують на значне покращення випадкових і систематичних складових точності координат астероїдів для нових положень порівняно з попередніми оригінальними. Дані переобробки спостережень будуть використані для систематизації всіх фотографічних спостережень астероїдів в ГАО (Шатохіна С.В).