Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики

Відділ позагалактичної астрономії та астроінформатики створено 01.01.2017 р. на базі лабораторії великомасштабної структури Всесвіту (лабораторія астроінформатики до 31.12.2015 р.) і лабораторії космічних променів. Завідувач відділу – Вавилова І.Б. (обрана за конкурсом та рекомендована Вченою радою ГАО НАН України від 20.04.2017 та затверджена на посаді постановою Президії НАН України від 05.07.2018).

У 2019 р. за результатами оцінювання ефективності діяльності ГАО НАН України за період 2014–2018 рр. за критеріями відповідно до вимог Методики оцінювання ефективності діяльності наукових установ Національної академії наук України, що затверджена постановою Президії НАН України від 15.03.2017 № 75 зі змінами, внесеними постановою Президії НАН України від 11.07.2018 № 241, відділу ПАА надано категорію «А».

На початок 2022 року в структурі відділу 2 лабораторії (лабораторія великомасштабної структури Всесвіту і лабораторія космічних променів) та група астроінформатики.

У відділі працює 27 співробітників, з яких 6 – на громадських засадах, 4 – за сумісництвом (три аспіранти Інституту фізики НАН України і 1 магістр кафедри астрономії та фізики космосу фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка). Науковці: 4 доктора наук, 13 кандидатів наук. Середній вік співробітників – 47 років. Молодих науковців – 10 співробітників.

У лабораторії великомасштабної структури Всесвіту працює 13 наукових співробітників, із яких 1 – на громадських засадах, 4 – за сумісництвом. У складі лабораторії 2 доктора наук, 8 кандидатів наук, у т.ч. 8 – молоді вчені. Середній вік співробітників лабораторії становить 39 років.

У лабораторії космічних променів працює 6 наукових співробітників. У складі лабораторії 1 доктор наук, 5 кандидатів наук (1 – на громадських засадах, молодий вчений). Середній вік співробітників лабораторії становить 51 рік. Завідувач лабораторії – д.ф.-м.н. Федоров Ю.І.

У групі астроінформатики працюють 6 наукових співробітників, серед яких 1 – доктор наук (на громадських засадах), 1 кандидат наук (на громадських засадах), 1– молодий вчений (на громадських засадах); середній вік становить 59 років.

Аспіранти відділу: 3-го року навчання (Інститут фізики НАН України) – Василенко М.Ю. та Компанієць О.В.; 2-го року навчання (Інститут фізики НАН України) – Ізвєкова І.О.