Відділ ФСПС: Співробітники

 

Павленко Яків Володимирович завідувач відділу докт. фіз.-мат. наук yp(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Захожай Ольга Володимирівна ст. наук. співроб. к.ф.-м.н. zkho(at)mao.kiev.ua
Крушевська Вікторія Миколаївна ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук vkrush(at)mao.kiev.ua
Кузнєцова Юліана Геннадіївна – н.с. наук. співроб.   juliana(at)mao.kiev.ua
Неводовський Петро Вікторович ст. наук. співроб. канд фіз.-мат. наук nevod(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Овсак Олександр Степанович ст. наук. співроб. канд фіз.-мат. наук ovsak(at)mao.kiev.ua
Іванюк Олексій Михайлович мол. наук. співроб.   oi(at)mao.kiev.ua
Відьмаченко Анатолій Петрович   докт. фіз.-мат. наук, професор vida(at)mao.kiev.ua
Веб-сторінка
Мороженко Олександр Васильович (на громадських засадах) докт. фіз.-мат. наук, професор  
Шемінова Валентина Андріївна пров. наук. співроб. докт. фіз.-мат. наук shem(at)mao.kiev.ua
Любчик Юрій Петрович – с.н.с., к.ф.м.н. ст. наук. співроб. канд. фіз.-мат. наук luy(at)mao.kiev.ua
Камінський Богдан Мар’янович наук. співроб.   bogdan(at)mao.kiev.ua

 

НЕВОДОВСЬКИЙ П.В. ЗАХОЖАЙ О.В. ІВАНЮК О.М.
ПАВЛЕНКО Я.В. КРУШЕВСЬКА В.М. МОРОЖЕНКО О.В.
ОВСАК О.С. ВІДЬМАЧЕНКО А.П. КУЗНЄЦОВА Ю.Г.