Відділ ФСПС: НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Співробітниками відділу ведуться дослідження планет Сонячної системи та їх супутників, планет навколо зір Нашої Галактики (екзопланет), зір з дисковими структурами та ультрахолодних карликів.

Експериментальні дослідження: проводяться методами оптичної спектрометрії, фотометрії та поляриметрії.

Теоретичні дослідження: проведення теоретичних розрахунків в області розв’язку задач теорії переносу випромінювання і моделювання процесів в планетних атмосферах,математичне моделювання спектральних розподілів енергії в дискових структурах навколо зірок і субзірок та процесів розсіяння світла поверхнями безатмосферних тіл.

 

  • Дослідження тіл Сонячної системи, змін в планетних атмосферах та на їх супутниках, дистанційні методи дослідження вертикальної структури планетних атмосфер
  • Розробка аналітичних і чисельних методів розрахунку переносу випромінювання в атмосферах планет і відбитого шорсткими поверхнями випромінювання, та процесів розсіяння електромагнітного випромінювання середовищами, що складаються з морфологічно складних груп частинок і поверхнями безатмосферних тіл
  • Дослідження планетних систем навколо зір Нашої Галактики та зір с дисковими структурами методами фотометричних, спектральних і поляриметричних спостережень та чисельного моделювання
  • Чисельне моделювання спектральних розподілів енергії зір та субзір, а також дискових структурах навколо них
  • Спектроскопія планет Сонячної системи, їх супутників, зір Нашої Галактики з екзопланетами та зір з дисковими структурами
  • Астрономічне приладобудування