Лабораторія фізики МТСС: монографії

 


Mishchenko M.I., Rosenbush V.K., Kiselev N.N., Lupishko D.F., Tishkovets V.P., Kaydash V.G., Belskaya I.N., Efimov Y.S., Shakhovskoy N.M. Polarimetric remote sensing of Solar System objects

Akademperiodyka, Kyiv, 291 p. Basic Sciences Book Award of the International Academy of Astronautics (2010).

doi: 10.15407/akademperiodyka.134.291

В цій книзі викладені головні принципи та практичні методи поляриметричних дистанційних досліджень об'єктів Сонячної системи та узагальнені чисельні сучасні застосування поляриметричних методів в геофізиці та планетній астрофізиці. В першій главі ми представляємо повну та строгу теорію розсіювання електромагнітних хвиль розрідженим середовищем, яка прямо випливає з рівнянь Максвела та описуємо вдосконалені, фізично обгрунтовані методи моделювання.

В другому розділі надається теоретичне підгрунтя поляриметричних дистанційних вимірювань, а також основні принципи вимірювань та їх практичного застосування.

В 3 та 4 главах ми описуємо результати інтенсивних наземних спостережень, спостережень з борту літаків та космічних апаратів чисельних тіл Сонячної системи (Землі та інших планет, природних супутників, кілець Сатурна, астероїдів, транс-нептунових об'єктів та комет). Теоретичний аналіз цих даних дозволяє отримувати оптичні та фізичні характеристики поверхонь планет та атмосфер, а також розпізнавати нові явища та ефекти.

Ця монографія призначена для науковців, педагогів, аспірантів, які спеціалізуються в області дистанційного зондування, астрофізики, фізики атмосфери, оптики дисперсних і невпорядкованих середовищ та в області вивчення оптичних характеристик частинок.

 


Шульман Л.М. Ядра комет

Наука, Москва,1987, 230 стр.

Запропонована сучасна фізична модель ядра комети, її постання,основи теоретичного апарату, за допомогою якого характеристики кометних ядер грунтуються на аналізі фотометричних, спектральних та інших спостережень комет. Розглядається монолітність ядер, їх хімічний склад, тепловий режим, особливості сублімації кометних льодів, утворення та поведінка поверхневого пилового шару. Надаються відомості про суміжні розділи фізики, хімії, кріогеніки та інших, зякими доводиться працювати досліднику ядер комет.

Спеціальний розділ присвячений дослідженню комети Галлея за допомогою космічних апаратів.

Для астрономів та фізиків-спеціалістів, аспірантів, студентів.

 

 


Коноплева В.П., Назарчук Г.К., Шульман Л.М. Поверхностная фотометрия комет

Наукова думка, Київ, 1977, 266 стор.

У монографії описані методика поверхневої фотометрії комет, теоретичні моделі розподілу яскравості і способи отримання інформації про фізичні умови в атмосферах комет за даними поверхневої фотометрії. Наведені таблиці дозволяють значно прискорити трудомісткий процес первинної фотометричної обробки прямих знімків і спектрів комет, а також таблиці для визначення фізичних параметрів кометних атмосфер шляхом зіставлення спостереженого розподілу поверхневої яскравості у зображенні комети з теоретичними моделями. Параметри, знайдені за пропонованою методикою, можна використовувати для оцінок характеристик міжпланетного середовища в тій ділянці простору, в якій знаходилася комета в момент спостереження.

Розрахована на науковців астрономічних установ і вищих навчальних закладів, студентів і аспірантів, що спеціалізуються в області астрофізики.

 

 

 

 


Шульман Л.М. Динамика кометных атмосфер.Нейтральный газ.

Наукова думка, Київ, 1972, 243 стор.

У монографії розглядається теорія руху нейтрального газу в атмосферах комет. Мета монографії - дати необхідний апарат для розрахунку фізичних умов в різних шарах нейтрально-газової атмосфери. Розглядається ідентифікація батьківських молекул на основі спостережених радикалів; перехід нейтральних молекул в атмосферу, рух газів в області, де істотні зіткнення, розігрів газу в цій області внаслідок фотодиссоциации та наявності пилу, поведінка пилинок (викинутих з ядра і новоутворених в атмосфері шляхом конденсації або фотополімеризації) в запиленій атмосфері; анізотропізація температур в області переходу до вільномолекулярного режиму: кінетика газу в беззіштовхувальній області. Випадок, коли у всій кометній атмосфері здійснюється вільномолекулярний режим течії, досліджений з урахуванням обертання ядра і кінетики фотодисоцІацІЇ.

Для випадків, які найчастіше зустрічаються на практиці отримані співвідношення, що дозволяють розрахувати розподіл поверхневої яскравості в зображеннях комет; викладена методика виконання подібних розрахунків для довільного випадку.

Розрахована на науковців астрономічних установ і вищих навчальних закладів, студентів і аспірантів, що спеціалізуються в області астрофізики.

 

РОЗДІЛИ В МОНОГРАФІЯХ

 


Mishchenko M.I., Yatskiv Ya.S., Rosenbush V.K., Videen G. Eds. 2011. Polarimetric detection, сharacterization and remote sensing

Springer, Dordrecht, The Netherlands, 550 р.

Наукова школа-конференція NATO Advanced Study Institute (ASI) "Special Detection Technique (Polarimetrv) and Remote Sensing” проходила в Києві, Україна, 12-25 вересня 2010 року. У фокусі конференції була фотополяриметрія, мультидисциплінарна область, що швидко розвивається, та має чисельні застосування у військовій сфері, сфері дистанційного зондування для екології, в астрофізиці, біомедицині та інших. Типові прилади дистанційного зондування вимірюють інтегральну інтенсивність світла, розсіяного системою, що досліджується. Хоча результати таких вимірювань можуть бути надзвичайно цінними, вони несуть лише частку потенційно корисної інформації, що міститься в розсіяному світлі.

Частина інформації кодується в ступені поляризації світла. Оскільки потреба в точних оптичних характеристиках і методиках діагностики зростає, важливо знайти вдосконалені способи вилучення додаткової інформації, що міститься в поляризації вимірюваного світла...

 

 

 


Kolokolova, L., J. Hough, and A.-C. Levasseur-Regourd, Eds., 2015: Polarimetry of Stars and Planetary Systems.

Cambridge University Press, Cambridge. 560 pp.

Підсумовуючи разючі досягнення останніх двох десятиліть, ця книга є вступом в сучасну астрономічну поляриметрію, що забезпечується всебічним оглядом передових технологій, моделей та методів дослідження.

Зосереджуючись на оптичній та близькій інфрачервоній області, в кожному розділі детально розглядається окремий аспект останніх інновацій, включаючи нові прилади, методи та теорії; методи, які грунтуються на лабораторних дослідженнях та дозволяють моделювати поляриметричні характеристики широкого кола астрономічних об'єктів; нові ділянки поляриметричних досліджень, включаючи протопланетні та осколкові диски, крижані супутники, транснептунові об'єкти, екзопланети, пошук позаземного життя; унікальні результати, отримані з космічних телескопів та поляриметрів, установлених на бортах дослідницьких космічних апаратів. В цій книзі представлений внесок міжнародної команди досвідчених науковців, що зробило її ідеальним ресурсом для астрономів та дослідників, що працюють в астрофізиці, науках про Землю та в області дистанційного зондування, які хочуть дізнатися більше про цей цінний метод діагностики. Книга присвячена пам'яті відомого поляриметриста Тома Герельса.

 

 


Videen,G., Ya. Yatskiv, and M. Mishchenko, Eds., 2004: Photopolarimetry in Remote Sensing

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 503 pp.

 

 

 

 

 

 


Videen,G. and M. Kocifaj, Eds., 2002: Optics of Cosmic Dust

Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The Netherlands. 320 pp.

«Оптика космічного пилу» описує те, що ми знаємо про космічний пил, і як ми його знаємо, та наукові зусилля, якими це знання здобувається. Розглянуті питання включають інформацію, отриману зі спостережень, морфологію пилових частинок та хімію пилу; моделі розсіяння світла; методології для визначення характеристик пилу, поляризацію в області зворотнього когерентного підсилення та динаміку пилових частинок. Книга може розглядатись, як вступний курс, а також як довідниковий посібник для досвідчених дослідників.