Лабораторія фізики МТСС: історична довідка

 

Тематика лабораторії фізики малих тіл Сонячної сиситеми передусім тісно пов`язана з вивченням фізичних властивостей комет. Колектив лабораторії сформувався під впливом наукової школи досліджень комет, яка була започаткована в 50-х роках 20-го сторіччя к.ф. – м.н. В.П. Конопльовою. Починаючи з 1964 року дослідження комет стали традиційними в тематиці Обсерваторії. Наукова школа формувалась в процесі грунтовних досліджень колектива науковців, які в різні періоди очолювались к.ф. – м. н. В. П. Конопльовою, др. ф. – м. н. Л. М. Шульманом, к.ф. – м. н. Г. Х Чорним, др. ф. – м. н. М. М. Кисельовим. Сучасна група дослідників працює під керівництвом учня Л. М. Шульмана, др. ф. – м. н. П. П. Корсуна, з 2005 року.

 

Валентина Петрівна КОНОПЛЬОВА Леонід Маркович ШУЛЬМАН Микола Миколайович КИСЕЛЬОВ

 

Георгій Хомич ЧОРНИЙ Л.М. ШУЛЬМАН і П. П. КОРСУН