Відділ АОП: астрономічні прилади: Стокс поляриметри

 • Астрономічний Стокс поляриметр

  Зображуючий Стокс-поляриметр оснований на складовому поляризаціонному елементі та призначений для вимірювання лінійної поляризації, як точкових так і протяжних небесних об’єктів.

  Параметри :

  • Діаметр головного дзеркала телескопа ........................................  1,4 м;
  • Відносний отвір телескопа: ..............................................................  1:10;
  • Одночасне визначення параметрів Стокса ....................................  I, Q, U;
  • Кількість оптичних каналів ................................................................  4
  • Кутове поле зору .................................................................................  0,5 х 0,5 град;
  • Розмір приймача (для кожного оптичного каналу )........................  40 х 40 мм


 • Зображуючий Стокс-поляриметр для малих телескопів

  Параметри :Характеристики:

  • Одночасне визначення 3-х компонентів Стокса;
  • Телескоп – Celestron, діаметр дзеркала 360 мм;
  • відносний отвір 1:10;
  • Поле зору 0.25ºх0.25º;
  • Спектральній діапазон 420…800 нм