Відділ фізики Сонця: напрямки наукової діяльності

  • Стокс-діагностика сонячної грануляції та активних явищ (сонячні плями, спалахи, факели, протуберанці та ін.);
  • спектрополяриметрія спокійного Сонця;
  • сонячний магнетизм;
  • моделювання переносу поляризованого випромінювання в атмосферах зір і Сонця;
  • моделювання хвильових процесів в атмосфері Сонця;
  • моделювання глобальної конвекції та диференційованого обертання Сонця;
  • геліосейсмологія;
  • моніторинг довготривалих змін параметрів фраунгоферових ліній;
  • хімічний вміст Сонця, зір сонячного типу та зір, що утворилися на ранніх етапах еволюції Всесвіту.