Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за 2023 р.


ІСТОРІЯ   УКРАЇНИ.  ВСЕСВІТНЯ   ІСТОРІЯ.
1 Т3(2Ук) Кульчицкий С. Почему он нас уничтожал? Сталин и украинский Голодомор/Станислав Кульчицкий; под общ. ред. Л. Ившиной.- К., 2007.- 208 с.- (Б-ка газеты "День").
2 94(100-87) Джонсон Б. Фактор Черчилля. Як одна людина змінила історію: пер. з англ./ Боріс Джонсон.- Х.: Vivat, 2023.- 400 с.- ( Сер. "Біографії та мемуари").
НАУКА. НАУКОВІ  УСТАНОВИ. ВИДАТНІ  ДІЯЧІ  УКРАЇНИ
3 Ч-214 Національна академія наук України у 2022 році/ НАН України.- К.: Академперіодика, 2023.- 43 с.
4 Ч-216 Нобелевская премия. Лауреаты: иллюстрированная энциклопедия: пер. с англ./ ред. Шевнина О.- М., 2009.- 296 с.: ил.
5 929(477) В.І. Вернадський та науково-освітня аграрна Україна: матеріали засідання Президії НААН присвячені 160-річчю від дня народження, Київ, 11 жовтня 2023 р./ НААН; уклад. Вергунов В. [та ін.].- К., 2023.- 94 с.
А С Т Р О Н О М I Я .  А С Т Р О Ф I З И К А .
6 52(023) Наследие Галилея: сборник лекций, прочитанных на конференции "Астрономия и общество", Москва, 25-27 марта 2009 г./ под ред. Боярчука А.А.- М., 2009.- 180 с.: ил.
7 52(058) Astronomical Phenomena for the Year 2025/ prepared jointly by the Nautical Almanac Office US Naval Observatory and Nautical Аlmanac Office UK Hydrographic Office.- Wash., 2023.- 79 p.
8 52(059) Астрономічний календар 2024. Вип.70/ редкол.: Відьмаченко А.П. (гол. ред.) [та ін.].- К.: Академперіодика, 2023.- 245 с.
9 52(063) "Астрономія і сьогодення": матеріали 11-тої Всеукраїнської наукової конференції, Вінниця, 12 квітня 2023 р./ ред.: Заболотний В.Ф., Мозговий О.В.- Вінниця: ТВОРИ, 2023.- 252 с.
10 52(063) Програма та тези VII наук. конф. "Вибрані питання астрономії та астрофізики", присвяченої пам'яті Богдана Бабія (1936-1993), Львів, 7-10 жовтня 2014 р.- Львів, 2014.- 56 с.
11 52(063) Cometary Science after Hale-Bopp: Proc. of IAU Colloquium No.186, Tenerife, Spain, Jan. 21-25, 2002. Vol.1/ ed. by Boehnhardt H. [et al.].- Dordrecht etc.: Kluwer, 2003.- 343 p.
12 52(07) Козак Л.В. Турбулентні процеси в гідродинамічному та магнітогідродинамічному середовищі: навч. посібник/ Л.В. Козак.- К.: Друкарик, 2020.- 236 с.
13 52(07) Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми: навч. посібник/ Л.В. Козак.- К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2010.- 318 с.
14 52(09) Балишев М.А. Астрономічні дослідження у Харкові наприкінці ХІХ ст. – першій половині ХХ ст.: історико-наукове дослідження/ Балишев М.А.- К.: Наук. думка, 2023.- 560 с.- (Проєкт "Наукова книга").
15 52(092) Лупишко Д.Ф. На перекрестках жизни и науки/ Д.Ф. Лупишко.- Х.: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2021.- 228 с.: фото.
16 520.1 175 лет Главной (Пулковской) астрономической обсерватории РАН/ авт. кол.: Степанов А.В. [и др.].- СПб., 2016.- 114 с.: ил.
17 523.4 Відьмаченко А.П. Фізичні характеристики природних супутників планет/ Відьмаченко А.П., Стєклов О.Ф.- К.: НУБіП України, 2023.- 198 с.
18 523.681 Семененко В.П. Унікальний метеорит Кримка/ Семененко В.П., Гіріч А.Л., Шкуренко К.О.- К.: Наук. думка, 2022.- 222 с.
19 523.98 Solar Jets and Coronal Plumes: Proceedings of an International Meeting, Guadeloupe, France, Febr. 23-26, 1998/ ed. by Guyenne Tan-Duc; ESA, ESTEC.- Noordwijk, 1998.- 384 p.
20 528.2 Планетарна геодинамика: фігура, гравітаційне поле, внутрішня будова Землі і впланет земної групи/ Церклевич А.Л., Фис М.М., Шило Є.О., Заяць О.С.- Львів: Вид-во НУ "Львівська політехніка", 2022.- 336 c.
Д И С Е Р Т А Ц I Ї.
21 52(021) Васильківський Є.В. Великомасштабний розподіл іонізованого вуглецю в Галактиці: дис. … канд. фіз.- мат. наук: 01.03.02/ ГАО НАНУ, Радіоастрономічний ін-т НАНУ.- K., 2023.- 222 с.
22 52(021) Козак Л.В. Турбулентні процеси в навколоземному космічному просторі: дис. … д-ра фіз.-мат. наук: 01.03.03/ КНУ ім. Т. Шевченка, ІКД НАНУ, ДКА України, ГАО НАН України.- К., 2022.- 350 с., [21] с. рис.
23 52(021) Лук'яник І.В. Активні процеси в кометах: аналіз кривих блиску та спектрів: дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02/ АО КНУ ім. Т. Шевченка.- К., 2002.- 148 с.
24 52(021) Парновський О.С. Генерація, стійкість та спектр власних поперечно-дрібномасштабних МГД збурень у внутрішній магнітосфері Землі/ ІКД НКАУ НАН України.- К., 2006.- 152 с.
25 52(021) Чурюмов К.И. Исследование комет Икейя-Секи (1967n), Хонда (1968с), Таго-Сато-Косака (1969g) и новой коротко- периодической кометы Чурюмов-Герасименко (1969h) на основе фотографических наблюдений: дис. ... канд. физ.-мат. наук/ КГУ им. Т.Г. Шевченко. - К., 1971.- 191 с.: фото.
Ф І З И К А.
26 533.6 Коган М.Н. Динамика разреженного газа. Кинетическая теория.- М., 1967.- 440 с.
С Л О В Н И К И.  Д О В І Д Н И К И.  Е Н Ц И К Л О П Е Д І Ї.
27 Я20 Енциклопедія історії України. Додатковий том. Кн.1./ редкол.: Смолій В.А. (гол.) [та ін.].- К.: Наук. думка, 2021.- 772с.: іл.
28 Я20 Енциклопедія Сучасної України. Т. 24: О/ редкол.: Дзюба І.М. [та ін.].- К.: Ін-т енцикл. досліджень НАНУ, 2022.- 944 с.: іл.
29 Я21 Словник української мови: у 20 т. Т.12: П – Підкурювач/ Укр. мовно- інформаційний фонд НАН України; редкол.: Широков В.А. (гол.) [та ін.].- К., 2021.- 1024 с.- (Сер. "Словники України").
БІБЛІОТЕЧНА  СПРАВА.
30 Ч-73 Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України: довідник/ Онищенко О.С. [та ін.]; НБУ ім. В.І. Вернадського.- К.: НБУВ, 2019.- 312 с.
31 Ч-73 Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність: науково-методичний посібник/ авт.-уклад.: Яковенко О. [та ін.]; відп. ред. Василенко О.; НБУ ім. В.І. Вернадського НАНУ.- К.: НБУВ, 2019.- 132 с.
32-34 Ч-73 Наукові праці Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.- К.
    Вип. 49/ за ред. Горового В.- 2018.- 344 с.
    Вип. 50/ за ред. Горового В.- 2018.- 520 с.
    Вип. 51/ редкол.: Попик В. (гол.) [та ін.].- 2019.- 378 с.
35 Ч-73 Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України у 2019 році. Вип.25: інформ.- аналіт. огдяд/ авт.-уклад.: Сокур О.Л., Солоіденко Г.І.; НБУ ім. В.І. Вернадського НАНУ.- К., 2020.- 255 с.
ХУДОЖНЯ  ЛІТЕРАТУРА.
36 Ш4/6 Германн Ю. Вдома: роман: пер. з нім./ Юдіт Германн.- Львів: Вид-во Старого Лева, 2023.- 208 с.
37 Ш4/6 Джіо С. Бунгало: [роман]: пер. з англ./ Сара Джіо.- Х.: Vivat, 2023.- 272 c.- (Сер. “Художня література”).
38 Ш4/6 Джіо С. Остання камелія: пер.з англ./ Сара Джіо.- Х.: Vivat, 2023.- 335 c. - (Сер. “Художня література”).
39 Ш4/6 Джіо С. Фіалки в березні: роман: пер.з англ./ Сара Джіо.- Х.: Vivat, 2023.- 320 c.- (Сер. “Художня література”).
40 Ш4/6 Ковак К. У світлі камер: пер. з англ./ Крістіна Ковак.- К.: Книголав, 2019.- 352 с.- (Сер. “Полиця бестcелер“).