Науково-технічна бібліотека. Нові надходження

Б Ю Л Е Т Е Н Ь НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛIТЕРАТУРИ
 У БIБЛIОТЕКУ ГАО НАН України за II півріччя 2017 р.

ІСТОРІЯ
1 Т3(2Ук) Війна і міф: невідома Друга світова/ за заг. ред. О. Зінченка [та ін.].- Х., 2016.- 272 с.: іл.
2 94(100) Кінг Ч. Історія Чорного моря: пер. з англ./ Чарльз Кінг.- К., 2016.- 308 с.- (Сер. «Ідеї та Історії»; вип.6).
ФІЛОСОФІЯ
3 14(477) Морально-світоглядне природовідповідне й культуровідповідне вчення Г.С. Сковороди в сьогоденні: міжнар. наук.-практ. конф.,Київ,16 лист. 2017 р.: зб. тез. доп./ ред.-упоряд. О.А. Шокало.- К., 2017.- 95 с.
ЗАГАЛЬНА ГЕНЕТИКА. ЗАГАЛЬНА ЦИТОГЕНЕТИКА
4 575 Докінз Р. Егоїстичний ген: пер.з англ.- Харків, 2017.- 544 с.
ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА
5 Ш4/6 Матвієнко В.П. До України – як до храму / Володимир Матвієнко.- К., 2016.- 152 с.
СЛОВНИКИ. ДОВІДНИКИ. ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
6 061.22 Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія. Т. 2: Бібл- Вес / редкол.: О. Купчинський (відп. ред.) [та ін.].- Київ; Львів; Тернопіль: НТШ, 2014.- 616 с.
7 061.22 Наукове товариство імені Шевченка: енциклопедія. Т. 3: Вес- Глин / редкол.: О. Купчинський (відп. ред.) [та ін.].- Київ; Львів; Тернопіль: НТШ, 2016.- 620 с.
МАТЕМАТИКА
8 517.97 Кифоренко Б.Н. Сингулярные оптимальные управления в механике космического полета.- К.,2017.- 194 с.- (Проект «Наукова книга»).
9 51(0:01) Хруслов Євген Якович: [біобібліогр. покажч.] / НАН України, Фізико-технічний ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна; Фельдман Г.М. (уклад.).- К., 2017.- 46 с., [9] арк. портр.- (Біобібліографія вчених України).
АСТРОНОМІЯ. АСТРОФІЗИКА
10 52(059) Астрономічний календар на 2018 р. Вип.64/ редкол.: А.П. Відьмаченко (гол.ред.) [та ін.]- К., 2017.- 288 с.
11 524.6 Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами / Т.В. Мишенина; ОНУ им. И.И. Мечникова МОН Украины.- Одесса, 2017.- 168 с.
12 520.1 International Space Science Institute (ISSI): annual report (2016-2017)/ ed. A. Fischer.- Bern, 2017.- 63 p.
АСТРОНОМІЯ. КОСМОНАВТИКА. МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЙ
13 523.6 CAMMAC 2017 (Comets, Asteroids, Meteors, Meteorites, Astroblemes Craters): VII Memorial Intern. Conf. dedicated to the memory of the K.I. Churyumov, The 105th Anniversary of M. Kotsiubynskyi State Pedagogical University, Vinnytsia, Sept.26- 28, 2017: book of selected papers and abstracts.- Vinnytsia,2017.- 152 p.
14 52(063) Fourth UK-Ukraine-Spain Meeting on Solar Physics and Space Science (UKUS 2017), Kyiv, Ukraine, 28 Aug.- 1 Sept., 2017: programme, abstracts, information.- K., 2017.- 86 p.: ill.
15 629.78 (063) Ukrainian Conference on Space Research. 17th Ukrainian Conference on Space Research, Odesa, Aug. 21-25, 2017: abstracts.- K., 2017.- 232 p.
ФІЗИКА. МЕХАНІКА. ОПТИКА
16 533.9 Проблемы теоретической физики: науч. труды. Вып. 2 / ред. В.М. Куклин; под общ. ред. А.Г. Загороднего.- Х., 2017.- 376 с.- (Сер. «Проблемы теоретической и математической физики»).
17 530.12:531.51 Скугар А.С. Единая теория строения Вселенной= Unified Theory of the Universe Structure / Скугар А.С.- Симферополь, 2017.- 68 с.
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ. ЗВ'ЯЗОК
18 621.39 Ільченко М.Ю. Телекомунікаційні системи / М. Ю. Ільченко, С. О. Кравчук.- К.,2017.- 736 с.
ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА  
19 623.094 "Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах": 17-та наук.-техн. конф., м.Чернігів, 07- 08 верес. 2017 р.: зб. тез доп.- Чернігів, 2017.- 407 с.