Новини


2019-05-01

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01
при Головній астрономічній обсерваторії НАН України

Сесія спецради відбудеться 26 листопада 2020 р.

Початок засідання о 10 год.

Порядок денний:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Присяжного Андрія Ігоровича (Львівський національний університет імені Івана Франка) «Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця». Науковий керівник – д.ф.-м.н. М. І. Стоділка (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. В. Г. Лозицький (Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка)  
к.ф.-м.н. С. М. Осіпов (Головна астрономічна обсерваторія НАН України)  

До спецради подано дисертацію:

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Іванюка Олексія Михайловича (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Я. В. Павленко (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. М. І. Стоділка (Львівський національний університет імені Івана Франка)  
д.ф.-м.н. Т. В. Мішеніна (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)  

Сесія спецради відбулася 9 липня 2020 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.02 - астрофізика, радіоастрономія) Вавилової Ірини Борисівни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Астроінформатика великомасштабних структур Всесвіту».
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н., чл.-кор. НАН України В. В. Захаренко (Радіоастрономічний інститут НАН України) PDF
д.ф.-м.н. В. М. Івченко (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) PDF
д.ф.-м.н. Б. Я. Мелех (Львівський національний університет імені Івана Франка) PDF