Новини


2019-05-01

Спеціалізована вчена рада Д 26.208.01
при Головній астрономічній обсерваторії НАН України

Наступна сесія спецради відбудеться у квітні 2021 р.

До спецради подано дисертації:

1. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 – геліофізика і фізика Сонячної системи) Іванової Олександри Вікторівни (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Фізичні та динамічні властивості активних малих тіл Сонячної системи». Науковий консультант – д.ф.-м.н. В. К. Розенбуш (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. В. П. Тишковець (Радіоастрономічний інститут НАН України)  
д.ф.-м.н. О. К. Черемних (Інститут космічних досліджень НАН України та ДКА України)  
чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н. Ю. Г. Шкуратов (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна МОН України)  
2. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 05.07.12 − дистанційні аерокосмічні дослідження) Кравченка Володимира Олексійовича (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) «Динаміка озонового шару під впливом планетарних хвиль та тропічних аномалій». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Г. П. Міліневський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. А. В. Залізовський (Радіоастрономічний інститут НАН України)  
к.ф.-м.н. С. В. Краковська (Український гідрометеорологічний інститут ДСНС України та НАН України)  
3. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Іванюка Олексія Михайловича (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) «Хімічний склад та властивості F-, G-, K-зір – кандидатів на наявність планетних систем». Науковий керівник – д.ф.-м.н. Я. В. Павленко (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF     д.ф.-м.н. М. І. Стоділка (Львівський національний університет імені Івана Франка)  
д.ф.-м.н. Т. В. Мішеніна (НДІ «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова)  

Сесія спецради відбулася 26 листопада 2020 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (спеціальність 01.03.03 - геліофізика і фізика Сонячної системи) Присяжного Андрія Ігоровича (Львівський національний університет імені Івана Франка) «Фізичні умови у неоднорідній замагніченій фотосфері Сонця». Науковий керівник – д.ф.-м.н. М. І. Стоділка (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Повідомлення про захист Автореферат Дисертація Відгуки офіційних опонентів
PDF PDF PDF д.ф.-м.н. В. Г. Лозицький (Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка) PDF
к.ф.-м.н. С. М. Осіпов (Головна астрономічна обсерваторія НАН України) PDF