Астрономічний      календар

Орбітальні, фізичні і фотометричні характеристики планет


Планета

Середній
екваторіальний
радіус

Маса1

Об'єм

Густина

Стиснення
геометричне2

Період
обертання
навколо Сонця

Сидеричний
період
обертання3

км

Земля=1

x1024кг

Земля=1

Земля=1

г/см3

рік

d

Меркурій

2439.7

0.38

0.330

0.055

0.056

5.43

0

0.24

58.65

Венера

6051.8

0.95

4.869

0.815

0.858

5.24

0

0.62

−243.02

Земля

6378.14

1.00

5.9742

1.000

1.000

5.52

0.003

1.00

0.997

(Місяць)

1737.4

0.27

0.0735

0.012

0.02

3.34

0

 

27.32

Марс

3397

0.53

0.642

1.107

0.150

3.94

0.006

1.88

1.03

Юпітер

71492

11.19

1898.8

317.833

1317.933

1.33

0.065

11.86

0.41

Сатурн

60268

9.41

568.50

95.159

749.718

0.70

0.098

29.46

0.44

Уран

25559

3.98

86.625

14.500

61.513

1.30

0.022

84.02

−0.72

Нептун

24764

3.81

102.78

17.204

53.909

1.76

0.017

164.79

0.67

Плутон8

1151

0.24

0.015

0.003

0.012

1.1

0

247.70

−6.39

 

Планета

Середня
відстань
від Сонця

Мінімальна
геоцентрична
відстань4

Кутовий
екваторіальний
діаметр5

Середній
наклон
екватора
до орбіти

Зоряна
величина

Прискорення
сили тяжіння
на екваторі

Геометричне
альбедо6

Макс. Мін. Макс. Мін.
а.о.7 млн км а.о.7 " град. m Земля=1

Меркурій

0.39

57.89

0.61

11.0

4.8

0

−1.8

3.5

0.38

0.106

Венера

0.72

108.16

0.28

60.2

9.7

177.3

−4.7

−3.0

0.91

0.65

Земля

1.00

149.60

23.45

1

0.367

(Місяць)

 

 

0.0026

31'04.2"

 

6.68

−12.74

 

0.16

0.12

Марс

1.52

227.99

0.52

17.9

3.7

25.19

−2.8

2.0

0.38

0.15

Юпітер

5.20

778.36

4.20

46.9

31.8

3.12

−2.9

−1.2

2.31

0.52

Сатурн

9.54

1427.01

8.54

19.5

15.8

26.73

−0.4

1.5

0.90

0.47

Уран

19.22

2875.27

18.18

3.9

3.5

97.86

5.4

6.0

0.85

0.51

Нептун

30.11

4504.39

29.06

2.3

2.2

29.56

7.6

7.8

1.16

0.41

Плутон8

39.44

5900.14

38.44

0.1

0.1

118

14.0

15.2

0.7

0.3

 

1 Значення маси включає атмосферу планети, але не включає супутники.

2 Стиснення геометричне − відношення різниці екваторіального і полярного радіусів до екваторіального радіусу.

3 Сидеричний період обертання − період обертання навколо власної осі. Від'ємне значення означає, що обертання навколо власної осі є зворотним, якщо дивитись з північного полюсу площини, в якій обертається Сонячна система. Період вимірюється в днях, які складаються з 86 400 SI секунд.

4 Для Меркурія і Венери вказана мінімальна геоцентрична відстань − це відстань до планети під час нижнього сполучення; для зовнішних планет − це відстань під час протистояння. Моменти сполучення (протистояння) планет з Сонцем − це моменти, коли різниця їхніх видимих довгот дорівнює 0° (180°).

5 Максимальний кутовий екваторіальний діаметр планети відповідає наведеній в таблиці мінімальній геоцентричній відстані.

6 Альбедо показує, яку частку падаючого світла розсіює дана поверхня.

7 а.о. − астрономічна одиниця: середня відстань від Землі до Сонця, дорівнює 149.6 міліонів км.

8 Генеральна асамблея Міжнародного астрономічного союзу на засіданні, яке відбулося 24 серпня 2006 р., віднесла Плутон до новостворенного класу карликових планет, тим самим викресливши його із списку класичних планет Сонячної системи.

 

Головна астрономічна обсерваторія НАН України